Welkom op Hoeve Ruimzicht!

 'een plek met mogelijkheden, midden in de natuur'

Identiteit & Visie

 

Hoeve Ruimzicht biedt kleinschalige dagbesteding aan mensen met een (beginnende) vorm van dementie en mensen met geheugen- of eenzaamheidsproblematiek.

Wij bieden een gastvrije, veilige en gestructureerde omgeving waar mensen aandacht, zorg en ondersteuning ontvangen in een dagbesteding die past bij de individuele wensen en mogelijkheden.

Wij zijn van mening dat een betekenisvolle dagbesteding, met respect, liefde en zorg een positief effect heeft op het welzijn van mensen.

De dagbesteding op Hoeve Ruimzicht heeft een christelijke identiteit.
Waarden en normen, respect en aandacht voor de ander, zijn uitgangspunt in dagbesteding die wordt geboden. 
Er wordt een dagopening gehouden en de maaltijd wordt begonnen met gebed.

Hoeve Ruimzicht is een gastvrije plek voor iedereen.