Welkom op Hoeve Ruimzicht!

 'een plek met mogelijkheden, midden in de natuur'

 


Stichting Vrienden van Hoeve Ruimzicht

Hoeve Ruimzicht biedt kleinschalige dagbesteding aan mensen met een (beginnende) vorm van dementie en mensen met geheugen- en eenzaamheidsproblematiek. Op Hoeve Ruimzicht wordt de mogelijkheid geboden om een zinvolle invulling te geven aan de dag, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden. Dit alles in een veilige en rustige omgeving, dicht bij de natuur, met aandacht, liefde en zorg voor elk individu.


Doel van de Stichting
De in 2018 opgerichte Stichting Vrienden wil het doel van Hoeve Ruimzicht ondersteunen door:

  • Het bieden van materiele en immateriele hulp;
  • Het zoeken en verwerven van extra financiele middelen voor activiteiten die niet uit de reguliere zorgmiddelen kunnen worden betaald;
  • Het verzorgen van publicaties over de activiteiten, visie en doelstellingen van Hoeve Ruimzicht.

Bankgegevens
Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL13 RABO 0329 8254 29
t.n.v. Stichting Vrienden van Hoeve Ruimzicht


K.v.K.
De stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 71433252.

Onafhankelijk en onbetaald bestuur
De Stichting Vrienden van heeft een onafhankelijk bestuur. Bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voorzitter: Wouter Kleijer, Putten
Secretaris: Adri Benschop, Putten
Penningmeester: Johan de Jong, Putten


Correspondentieadres
Hogesteeg 18
3882 MJ Putten


Contactformulier

Hoe kan ik helpen?
U kunt het werk van de Stichting Vrienden van Hoeve Ruimzicht steunen door:

- Het doen van een eenmalige donatie (NL13 RABO 0329 8254 29 t.n.v. Stichting Vrienden van Hoeve Ruimzicht);
- Het geven van een periodieke gift (NL13 RABO 0329 8254 29 t.n.v. Stichting Vrienden van Hoeve Ruimzicht);
- Wilt u na overlijden een bedrag nalaten. Neemt u dan contact op via info@hoeve-ruimzicht.nl;
- Naast financiële steun is ondersteuning met materialen en/of onderhoudswerkzaamheden ook een manier om te helpen. U     kunt hiervoor contact opnemen via: info@hoeve-ruimzicht.nl.

 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en ondersteuning!


 


 


E-mailen
Bellen
Map
Info